logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGsell, Ján

Iné mená:

Gsel Ján. Gsell Ján. Csell Ján.

Životopisné dáta:

* 27. januára 1839, Banská Bystrica – † 11. mája 1901

Životopis:

Teológiu študoval v Banskej Bystrici, po skončení štúdia bol v r. 1863 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Poli, Tajove a Starých Horách, v r. 1867 bol správcom farnosti v Hronci, potom bol kaplánom v Dobrej Nive, Banskej Bystrici. V rokoch 1861-1872 bol správcom farnosti v Motyčkách, potom kaplánom v Brezne, v r. 1874 administrátorom v Medzibrode, potom kaplánom v Chrenovci a Žarnovici. Od r. 1875 bol farárom v Brehoch, kde sa v r. 1891 stal dekanom. V r. 1896 sa zriekol benefícia a stal sa administrátorom v Bacúrove. Od r. 1899 žil na dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brezno 1863 - - 1867 - - Gsell, Ján kaplán
Veľké Pole 1864 sp. - - - - Gsell, Ján kaplán
Staré Hory 1866 sp. - - - - Gsell, Ján kaplán
Hronec 1867 - - 1867 - - Gsell, Ján administrátor
Medzibrod 1874 - - 1874 - - Gsell, Ján administrátor
Brehy 1875 - - 1896 - - Gsell, Ján farár