logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGruber, František

Iné mená:

Grueber Franciscus. Grueber František

Životopisné dáta:

* Banská Štiavnica – † 1783, Krupina

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1753 stal bakalárom filozofie. Ako chovanec generálneho seminára ukončil v r. 1754 druhý ročník teológie. 13. júla toho roka bol poslaný za kaplána na Spiš, 18. marca 1755 do Kremnice. Ako taký bol 20. februára 1759 mimoriadne kreovaný za magistra filozofie. 26. mája 1760 obdržal Krupinu, kde pôsobil vyše dvadsať rokov. Zomrel, keď odchádzal z kazateľnice.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krupina 1760 máj 26. +1783 - - Gruber, František farár