logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGröbl, Andrej

Iné mená:

Gröbl Ondrej. Gröbl Andrej

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 26. (27.) augusta 1899, Brezno – † 19. júna 1974, Ľubietová, poch. v Brezne

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol ordinovaný 9. júla 1922. Bol kaplánom na Starých Horách, v r. 1923 správcom farnosti v Hornej Lehote a kaplánom vo Zvolene. V rokoch 1924-1926 bol kaplánom v Brezne, v r. 1926 vo Veľkých Uherciach. V r. 1926 bol správcom farnosti vo Vígľašskej Hute - Kalinke, v r. 1927 kaplánom v Slovenskej Ľupči, v r. 1928 na Starých Horách a v Prievidzi, v rokoch 1929-1931 v Bojniciach, v r. 1931 v Brezne. V rokoch 1932-1936 pôsobil ako správca farnosti vo Valaskej v okrese Brezno, v rokoch 1936-1938 v Hornej Mičinej, v rokoch 1938-1942 bol kaplánom v Brezne. V r. 1942 bol správcom farnosti vo Vyhniach, potom pôsobil v Tajove, v r. 1942 ako administrátor, od r. 1943 ako farár. V rokoch 1946-1953 pôsobil vo farnosti Budča v okrese Zvolen, kde sa v r. 1951 stal dekanom. Naposledy pôsobil v Podbrezovej. Na vlastnú žiadosť odišiel na odpočinku, v r. 1971 žil ako dekan na odpočinku na fare v Ľubietovej. Je pochovaný v Brezne.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 44; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Lehota 1923 - - 1923 - - Gröbl, Andrej administrátor
Vígľašská Huta-Kalinka 1926 - - 1927 - - Gröbl, Andrej farár
Valaská 1932 - - 1936 - - Gröbl, Andrej farár
Horná Mičiná 1936 - - 1938 - - Gröbl, Andrej farár
Tajov 1942 - - 1946 - - Gröbl, Andrej farár
Budča 1946 - - 1953 - - Gröbl, Andrej administrátor
Podbrezová 1953 - - 1960 dec. 31. Gröbl, Andrej farár zlúčenie s farnosťou Lopej