logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGreško, Pavol

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 1. februára 1921, Udavské, okr. Humenné – † 9. novembra 1997, Udavské

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 22. februára 1948 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Zborove v bardejovskom okrese, v Parchovanoch, v r. 1950 v Sečovciach v trebišovskom okrese, v r. 1951 v Trhovišti v michalovskom okrese a vo Veľkom Šariši v prešovskom okrese, odkiaľ nastúpil na základnú vojenskú službu do tzv. pomocných technických práporov. Až po amnestii r. 1954 sa stal kaplánom v Trebišove. V rokoch 1954-1960 bol farárom v Zemplínskom Branči, v rokoch 1960-1962 v Čerhove v trebišovskom okrese. Jeden rok bol vo farnosti Pavlovce nad Uhom v michalovskom okrese, potom pôsobil v okrese Humenné, najprv do r. 1972 v Hrubove, v rokoch 1973-1990 v Kamenici nad Cirochou. V r. 1990 odišiel na dôchodok do rodiska.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 100; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 62.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zborov 1948 - - 1949 - - Greško, Pavol kaplán
Parchovany 1949 - - 1950 - - Greško, Pavol kaplán
Sečovce 1950 - - 1950 - - Greško, Pavol kaplán
Veľké Ozorovce 1950 - - 1951 - - Greško, Pavol zást. správca farnosti
Trhovište 1951 - - 1951 po - Greško, Pavol kaplán
Veľký Šariš 1951 po - 1954 - - Greško, Pavol kaplán zákl.voj.sl.
Trebišov 1954 - - 1954 po - Greško, Pavol kaplán
Zemplínsky Branč 1955 - - 1959 - - Greško, Pavol správca farnosti.
Čerhov 1959 - - 1962 - - Greško, Pavol správca farnosti
Pavlovce nad Uhom 1963 - - 1963 - - Greško, Pavol správca farnosti
Hrubov 1964 - - 1973 - - Greško, Pavol správca farnosti
Kamenica nad Cirochou 1973 - - 1990 - - Greško, Pavol kaplán miesta
Udavské 1990 - - - - - Greško, Pavol na dôchodku