logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGrejtovský, Michal Hadrián, OFM

Tituly:

kazateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 10. februára 1912, Šarišské Michaľany, okr. Sabinov – † 14. júna 1984, Žilina

Životopis:

Pri vstupe do Rehole menších bratov prijal rehoľné meno Hadrián. Teológiu študoval v hercegovinskom Mostare, kde ho 4. júna 1939 vysvätili za kňaza. Pôsobil v Hlohovci, Trnave a od r. 1942 v Žiline, predovšetkým ako katechéta, kazateľ, kurát nemocnice a riaditeľ ružencového spoločenstva. V r. 1945 sa stal gvardiánom františkánskeho kláštora v Kremnici. V januári 1949 ho zatkli a 21. mája ho Štátny súd v Bratislave odsúdil na šesť mesiacov väzenia. Odvolal sa na Najvyšší súd v Prahe, ktorý však potvrdil tento rozsudok. Od r. 1950 bol duchovným v Nitre a napokon bol kaplánom v Kostole sv. Barbory v Žiline. Dňa 15. novembra 1952 bol ustanovený za správcu tohto kostola, v ktorom pôsobil až do svojej smrti.
Dňa 17. júna 1984 – v nedeľu – ho pochoval správca žilinskej farnosti kanonik osvp. Štefan Bitter na žilinskom cintoríne. Na pohrebe mal kázeň vdp. Peter Danihel, ktorému na to udelil okresný cirkevný tajomník Ivan Kamas štátny súhlas 15. júna, a to preto, aby sa znemožnilo urobiť rozlúčku so zosnulým provinciálovi františkánov, ktorého štátna správa neuznávala. Pri odnášaní rakvy z kostola však predsa prehovoril provinciálny predstavený P. ThDr. Fidél Ambróz Jurčovič, OFM. Podľa záznamov okresného cirkevného tajomníka Ivana Kamasa sa na tomto pohrebe zúčastnilo asi 1100 ľudí, tridsať kňazov a štrnásť rehoľníčok.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 151; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 72.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hlohovec 1939 - - 1940 - - Grejtovský, Michal Hadrián, OFM katechéta
Trnava 1940 - - 1942 - - Grejtovský, Michal Hadrián, OFM katechéta
Žilina 1942 - - 1945 - - Grejtovský, Michal Hadrián, OFM katecheta kazateľ, kurát nemoc., riad. ružen. spol.
Kremnica 1945 - - 1950 - - Grejtovský, Michal Hadrián, OFM gvardián
Nitra 1950 - - 1950 po - Grejtovský, Michal Hadrián, OFM duchovný
Žilina 1950 po - +1984 jún 14. Grejtovský, Michal Hadrián, OFM rektor kostola