logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGreguš, Martin

Iné mená:

Greguš Martin

Životopisné dáta:

† 1. januára 1786, Veľké Pole, okr. Žarnovica

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1777 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Zvolene a v Banskej Bystrici. V rokoch 1780 - 1783 bol správcom farnosti v Kopernici, od r. 1783 pôsobil vo Veľkom Poli, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kopernica 1780 - - 1783 - - Greguš, Martin farár
Veľké Pole 1782 - - 1786 - - Greguš, Martin farár