logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGregor (Oslany, 1561)

Iné mená:

Gregorius.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1561 bol farárom v Oslanoch. O ňom vizitátor toho roka zaznamenal: „Je dekanom tohto dištriktu. Vysvätený najdôst. pánom Štefanom Zakalinszkym. Má pevnú vieru, má manželku a nosí bradu. Sviatosť prijíma pod obojím. A nosí tonzúru.“ ženatý a nosí bradu. Prijímať dáva pod obojím spôsobom. Tonzúru nosí. Pravdepodobne je identický s Gregorom, ktorý bol v r. 1543 farárom vo Zvolene.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1561 sp. - 1561 - - Gregor (Oslany, 1561) farár