logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGrega, Viktor

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 7. júna 1941, Víťaz, okr. Prešov – † 2. marca 2005, Humenné, poch. vo Víťazi

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ho 9. júna 1973 v Bratislave vysvätil trnavský biskup Július Gábriš za kňaza. V rokoch 1973-1975 bol kaplánom v Humennom, v rokoch 1975-1979 spravoval farnosť Košice-Košická Nová Ves, v rokoch 1979-1990 farnosť Košice-Poľov. Od r. 1990 bol farárom v Ptičom v okrese Humenné. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 62
https://www.farnost-pticie.sk/Historia.html [20.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Humenné 1973 - - 1975 - - Grega, Viktor kaplán
Košice - Košická Nová Ves 1975 - - 1979 - - Grega, Viktor správca farnosti
Košice - Poľov 1979 - - 1990 - - Grega, Viktor administrátor
Ptíčie 1990 - - +2005 mar. 2. Grega, Viktor farár