logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGracho, Martin

Iné mená:

Gracho vel Grachus Martinus. Gracho Chracho Martin

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Vyštudoval filozofiu. 14. decembra 1702 bol ustanovený za licenciáta v obidvoch Šipiciach. 28. júla 1704 prijal Zemné v komárňanskej župe, kde pracoval až do r. 1705. Dňa 3. mája 1710 prijal Bacúrov, kde pracoval až do r. 1705. Od toho roka až do r. 1727 bol v Badíne, kde sa nechal dal titulovať ako „farár“. V r. 1713 mal 40 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat
Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šipice 1702 dec. 14. 1704 júl 28. Gracho, Martin farár
Semerovo 1704 júl 28. 1705 - - Gracho, Martin farár
Bacúrov 1710 máj 3. 1710 - - Gracho, Martin farár
Badín 1710 - - 1727 - - Gracho, Martin farár