logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGonda, Juraj

Iné mená:

Gonda Juraj

Tituly:

ThDr.

Životopisné dáta:

* 4. júna 1848, Krupina – † 10. februára 1917, Koš, okr. Prievidza

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1871 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Horných Hámroch, od r. 1872 si vo Viedni prehĺbil štúdiá, v r. 1874 dosiahol doktorát posvätnej teológie. V rokoch 1875-1883 bol katechétom na gymnáziu v Banskej Bystrici. Od r. 1883 bol farárom v Badíne, kde sa stal v r. 1900 dekanom. V r. 1913 sa zriekol benefícia. V r. 1914 bol správcom farnosti vo Vieske a potom v Koši. kde aj zomrel.
Vysoký, silnej postavy, učený, sebavedomého a prísneho vystupovania. Výborný hospodár, ktorý obrábal cca 140 ha pôdy. Zavádzal pokrokové spôsoby gazdovania, ktoré odporúčal aj občanom. Mal veľkú autoritu. Prispieval hospodárskymi článkami do „Našich novín“. Bolo mu zazlievané, že svoje vedomosti z teol. nevyužil pre Cirkev, ale sa vybíjal v gazdovaní. Duchovným pastierom bol svedomitým. Rozšíril kostol v Badíne, chcel postaviť nový kostol v Sielnici. Dostal sa do sporu s miestnym kat. učiteľom, ktorý na neho vystrelil z pušky. Po súdnom pojednávaní sporu zanechal faru.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Badín 1883 - - 1914 - - Gonda, Juraj farár
Koš 1914 - - 1917 - - Gonda, Juraj administrátor
Ladomerská Vieska 1914 - - 1914 - - Gonda, Juraj farár