logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGombár, Daniel

Iné mená:

Gombár Daniel

Životopisné dáta:

* 11. marca 1834, Mojš, okr. Žilina – † 30. apríla 1883, Horné Opatovce

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1859 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Tužine, Starých Horách a Banskej Bystrici. Potom bol správcom farnosti v Hájnikách, Sliači a Brezne, v r. 1867 v Píle, v r. 1868 v Brehoch. Od r. 1869 bol farárom vo Vyhniach, od r. 1875 v Horných Opatovciach, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tužina 1860 - - 1861 - - Gombár, Daniel administrátor
Staré Hory 1862 sp. - - - - Gombár, Daniel kaplán
Banská Bystrica 1864 sp. - 1866 sp. - Gombár, Daniel kaplán
Píla 1867 - - 1869 - - Gombár, Daniel farár
Brehy 1868 - - 1869 - - Gombár, Daniel administrátor
Vyhne 1869 - - 1915 - - Gombár, Daniel farár