logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGersich, Ján

Iné mená:

Gersich Joannes. Gersich Ján

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od r. 1647 do r. 1656 bol farárom v Detve. Od r. 1657 bol farárom alebo prepoštom v Bojniciach. Kde v tom istom roku vykonal vizitáciu Ján Cherlay, ktorý o ňom povedal toto: „Všetko slúži riadne.“ V apríli 1679 bol v Považanoch, kde pracoval až do r. 1686. Od 20. júla 1688 prijal úrad v Turčianskom Svätom Michale. 26. apríla 1691 v Sobotišti, Osuskom a Vrbovciach. Odtiaľ prešiel v r. 1693 do Cífera, kde pracoval až do r. 1703.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detva 1647 - - 1656 - - Gersich, Ján farár
Bojnice 1657 - - - - - Gersich, Ján farár
Považany 1679 apr. 26. 1686 - - Gersich, Ján farár
Nitrianske Pravno 1679 - - 1686 - - Gersich, Ján farár
Turčiansky Michal 1688 júl 20. 1690 - - Gersich, Ján farár
Budapest I. Assumptionem 1690 aug. 12. +1692 jan. 1. Gersich, Ján farár
Vrbovce 1691 apr. 26. 1692 - - Gersich, Ján farár
Cífer 1693 - - 1703 - - Gersich, Ján farár