logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGermani, Andrej

Iné mená:

Germani Andreas.

Životopisné dáta:

* 1686, Horná Štubňa, okr. Turč. Teplice – † 22. januára 1732, Bátovce, okr. Levice

Životopis:

Pochádzal z turčianskej zemianskej rodiny. Ako bohoslovec prvého a druhého ročníka v generálnom seminári sa stal v r. 1707 licenciátom a v r. 1708 magistrom filozofie. Ako bohoslovec tretieho ročníka bol 23. augusta 1709 vysvätený na titul bojnického prepošta. Stal sa členom ostrihomského chrámového chóru, kde bol povýšený až na nástupníka. 21. apríla 1713 bol ustanovený za farára v Kláštore pod Znievom s Turčianskym Svätým Mikulášom. Nato ešte v tom istom roku 23. novembra prijal úrad do farnosti mestečka Turčiansky Svätý Martin. Odtiaľ prešiel 5. septembra 1715 do Rybníka nad Hronom, s ktorým prijal aj Čajkov. Odtiaľ potom prešiel 5. júna 1722 do Bátoviec. Tam napísal dejiny farnosti. Bolo tam päť zvonov. V r. 1727 bol postavený oltár. 21. júna 1731 vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy, ktorý o farárovi povedal že má 45 rokov. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Martin 1713 nov. 13. 1715 sept. 5. Germani, Andrej farár
Kláštor pod Znievom 1713 apr. 21. 1713 nov. 23. Germani, Andrej farár
Čajkov 1715 sept. 5. 1722 máj - Germani, Andrej farár
Rybník nad Hronom 1715 sept. 5. 1722 jún 5. Germani, Andrej farár