logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGeisler, Adam

Iné mená:

Geisler Adamus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v rokoch 1691 – 1704 bol farárom v Kremnických Baniach.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kremnické Bane 1691 - - 1704 - - Geisler, Adam farár