logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGaraj, Štefan (1915-1998)

Iné mená:

Garaj-Revaj, Štefan

Tituly:

kapitulný vikár, apoštolský protonotár

Životopisné dáta:

* 24. októbra 1915, Liptovská Teplička, okr. Poprad – † 24. septembra 1998, Ľubica, okr. Kežmarok, poch. v Lipt. Tepličke

Životopis:

Pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Po teologických štúdiách v Spišskej Kapitule ho v r. 1942 vysvätili za kňaza. Bol kaplánom v Zubrohlave (1942), Poprade (1946) a v Ružomberku (1949). V r. 1950 sa stal správcom farnosti v Ždiari, ale za prečítanie biskupského obežníka ho uväznili a odsúdili na tri roky. Prešiel väznicami v Bratislave, Leopoldove a v Ilave. Po prepustení z väzby r. 1953 pracoval ako hospodár v Lesnom priemysle v Liptovskej Tepličke. V r. 1954 sa mohol vrátiť do pastorácie ako správca farnosti v Rabčiciach (1954), Dolnom Kubíne (1958) a v Spišskom Podhradí (1965). V r. 1963 sa stal dekanom a sídelným kanonikom, v r. 1965 popri správe farnosti aj riaditeľom biskupského úradu v Spišskej Kapitule. V r. 1969 odišiel za správcu farnosti v Štrbe, potom bol farárom v Dolnom Kubíne (1972). Po smrti kapitulného vikára J. Ligoša r. 1973 sa stal spišským kapitulným vikárom-ordinárom až do nástupu biskupa Františka Tondru, potom odišiel do dôchodku. Za zásluhy ho v r. 1990 vymenovali za pápežského preláta, v r. 1994 za apoštolského protonotára.
V ťažkej situácii sa snažil čo najviac pomôcť Cirkvi. Obklopil sa výbornými poradcami. Mnohým kňazom pomohol vrátiť sa z výroby do pastorácie, zastával ich záujmy pred štátnymi úradmi. S veľkou energiou pomáhal pri organizovaní každoročnej púte v Levoči a na jeho návrh bol levočský mariánsky pútnický kostol vyhlásený za menšiu baziliku a farský kostol Šedembolestnej Panny Márie v Poprade za konkatedrálny chrám. Napriek zákazom úradov zorganizoval v r. 1976 dôstojné oslavy dvestoročnice Spišského biskupstva. Presadil dekanské dni, na Zelený štvrtok zhromažďoval okolo seba kňazov diecézy, presadzoval oslavy pamätných rokov, ako Roku sv. Metoda, Roku Eucharistie a pod., za čo ho Štátna bezpečnosť často vyšetrovala.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 236; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 385; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zubrohlava 1942 - - 1946 - - Garaj, Štefan (1915-1998) kaplán
Poprad 1946 - - 1949 - - Garaj, Štefan (1915-1998) kaplán
Ružomberok 1949 - - 1950 - - Garaj, Štefan (1915-1998) kaplán
Ždiar 1950 - - 1950 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
1950 - - 1954 - - Garaj, Štefan (1915-1998) mimo pastorácie
Rabčice 1954 - - 1958 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
Dolný Kubín 1958 - - 1965 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
Spišské Podhradie 1965 - - 1969 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
Štrba 1969 - - 1970 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
Poprad 1970 - - 1972 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
Dolný Kubín 1972 - - 1973 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
Spišská diecéza 1973 - - - - - Garaj, Štefan (1915-1998) kapit.vikár,ordinár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43099Kráľovná svätého ruženca19336Š. R. Garaj Katolícky kňaz a svet.
44840Kráľovná svätého ruženca19376Š. R. Garaj. Pred voľbou povolania.
55054Kráľovná Mája.19395Štefan R. Garaj. MATKA.
55037Kráľovná Mája.19399Št. R. Garaj. Význam liturgie pre katolíka
55215Kráľovná mája19401Štefan Revaj-Garaj. Do nového roku . . .
55220Kráľovná mája19401Š. R. Garaj Tajomstvo vtelenia Kristovho v každom svätom prijímaní.
55107Kráľovná mája19403Št. R. Garaj Myšlienky pod krížom.
55111Kráľovná mája19403Š. R. Garaj. Čo treba vedieť o pôste?
55356KráĽovná mája19414Št. R. Garaj Jar v prírode a v duši.
55607KráĽovná mája19415Štefan R. Garaj Duch sv. v Cikrvi a v nás.
56198KráĽovná mája194111Štefan R. Garaj. Nie slová, ale skutky!
55346KráĽovná mája19412Štefan R. Garaj Užitočné sklamanie.
56110KráĽovná mája19416St. R. Garaj KVET ZO ZÁHRADY SVÄTÝCH
55279KráĽovná mája19421Š t. R. Garaj V novom roku v spoločenstve s Bobom.
55303KráĽovná mája19425Štefan R. Garaj Mária naša duchovná Matka