logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGánoczy, Anton

Iné mená:

Gánóczy, Anton

Tituly:

cirkevný historik, náboženský spisovateľ, prekladateľ

Životopisné dáta:

okolo 1725, Košice – † 6. januára 1791, Bratislava

Životopis:

Študovať začal na gymnáziu v Košiciach, kde absolvoval filozofiu. Druhý, tretí a štvrtý ročník teológie ukončil v r. 1749 v uhorskom kolégiu, bol vysvätený pre veľkovaradínsku diecézu. V r. 1751 získal doktorát teológie. Ostrihomský arcibiskup gróf Mikuláš Čáki ho povolal k sebe za ceremoniára. 28. septembra 1752 bol ustanovený za farára v Nových Zámkoch. 10. apríla 1754 požiadal o fakultu zriadiť Kongregáciu Nasv. Trojice. V tom istom roku bola postavená kaplnka sv. Anny pre nemeckú národnosť. Nato bol v r. 1764 povýšený na bratislavského kanonika, v r. 1767 na veľkovaradínskeho kanonika. Napokon sa stal rektorom ústredného seminára v Budapešti. Zomrel v Bratislave.
Zaoberal sa staršími uhorskými cirkevnými dejinami, vydal dve práce polemizujúce s názormi J. Praya (prvú vo Viedni r.1755 a druhú vo Veľkom Varadíne r. 1781), písal pôvodné náboženské práce a uverejňoval preklady teologických článkov z latinčiny a nemčiny. V r. 1780 sa stal členom rímskej a v r. 1781 erfurtskej vedeckej spoločnosti.
Jeho preklady: Prudentia humana... (Ľudská rozvážnosť..., Trnava 1762); Izsák a megváltónak képe (Obraz vykúpenia Izáka, Veľký Varadín b. r.).

Pramene:

Uj Magy. Sion. 1886, 111; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 148-149; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 84. 586; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 3. Budapešť 1894, s. 997-999; Révai Nagy Lexikona 8. Budapešť 1913, s. 344; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 162

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nové Zámky 1752 sept. 28. 1764 - - Gánoczy, Anton farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
569713Gánoczy, AntonDissertatio Controversistica Historico-Theologica De Usu Calicis,...1762
942019Gánoczy, AntonDissertatio historicocritica de s. Ladislao Hungariae rege fundatore episcopatus Varadiensis1775
942020Gánoczy, AntonEpiscopi Varadiensis fide diplomatum concinnati 1-21776
942021Gánoczy, AntonA Szent Sacramentomoknak, vagyis az evangeliombeli hét szentségeknek magyarázása1779
942022Gánoczy, AntonLibellus castigatus...1779
942023Gánoczy, AntonA crédónak vagyis az apostolok vallásanak magyarázása1780
942026Gánoczy, AntonRövid alagya, mellyel a nagymélt. Kolegrádi gróf urat Kolonitz Lászlót, midőn a váradi püspökségbe bé iktattatnék, mélyen tisztelte1780
942029Gánoczy, AntonElegia Chrysostomo Hanulikio...1780
942027Gánoczy, AntonAntonii Ganóczy... disputatio a Georgio Pray... in dissertationem de s. Ladislao rege Hungariae, episcopatus Magno-Varadiensis fundatore conscriptam editae1781
942032Gánoczy, AntonPanegyricum honoribus... d. Josephi Ürményi...1782

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1040853Pray, Juraj, SJDiatribe in dissertationem historico-criticam de S. Ladislao Hungariae rege1777