logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGallus (Bacúrov, 1533)

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že Gallus bol v r. 1533 farárom vo farnosti Bacúrov, kde zaplatil pre pápežský poplatok pol floréna. Pravdepodobne bol potom v rokoch 1551-1560 farárom v Badíne.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; J. Trochta: Zoznam stredovekých fár na Slovensku; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Meder 1525 sp. - - - - Gallus (Bacúrov, 1533) farár
Badín 1551 sp. - 1560 sp. - Gallus (Bacúrov, 1533) farár