logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGaján, Michal František

Iné mená:

Gaján Michael, Franciscus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

† 18. marca 1705, Skalica

Životopis:

Od r. 1676 bol farárom v Gbeloch. Nato bol 22. apríla 1679 ustanovený v meste Modra, ktorému pátri benediktíni od vstupu do mesta zabraňovali chodiť s procesiou na slávnosť Božieho Tela, preto bol tento chtiac udržať si svoje farské právo nútený ísť k vikárovi, ktorý dohovoril pátrom, aby sa zdržali násilia. Nato sa 16. júla 1686 stal farárom a dekanom v Skalici, a zároveň dekanom šaštínskeho dištriktu a prepoštom sv. Michala. V r. 1699 tam arcibiskup Kolonič uviedol karmelitánov. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gbely 1676 - - 1679 apr. 22. Gaján, Michal František farár
Modra 1679 apr. 22. 1686 júl 16. Gaján, Michal František farár
Skalica 1686 júl 16. +1705 mar. 18. Gaján, Michal František farár