logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGabriely, Ján (1833-1896)

Iné mená:

Gabrieli Joannes. Gabriely Joannes

Životopisné dáta:

* 13. mája 1833 – † 26. mája 1896, Nyergesujfalu, Maďarsko

Životopis:

Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu v Pázmáneu. 18. októbra 1855 bol vysvätený za kňaza. V r. 1854 ako diakon pôsobil ako profesor v Trnave, odtiaľ bol v r. 1863 povýšený na kráľovské gymnázium v Pešti. V r. 1870 obdržal farnosť Nyergesujfalu. V r. 1888 bol ustanovený za farára v Pribete, ale hneď sa zriekol a vrátil sa na predošlé miesto. Od r. 1893 bol notárom ostrihomského dištriktu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894 et Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm; www.mariasoft.sk/knazi/os-zom.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nyerges-Ujfalu (Maďarsko) 1870 - - - - - Gabriely, Ján (1833-1896) farár
Pribeta 1888 - - 1888 - - Gabriely, Ján (1833-1896) farár