logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFuchs, Ján

Iné mená:

Fuchs Joannes.

Životopisné dáta:

* 1734 – † 24. júna 1797, Kremnické Bane, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

17. augusta 1758 bol poslaný za kaplána v Kremnici, odtiaľ bol 11. mája 1763 poslaný za koadjútora do Nových Košarísk pri Dunajskej Lúžnej. 28. septembra 1764 bol ustanovený za farára v Pjargoch čiže Kremnických Baniach, s ktorou farnosťou bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. V roku kánonickej vizitácie 1778 mal 44 rokov. V r. 1797 bol taký chorý, že musel ísť na penziu. Tej však nebolo, preto mu dali kaplánsky plat ročne 150 zlatých. V tom roku aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kremnické Bane 1764 sept. 28. 1797 - - Fuchs, Ján farár