logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFrantišek (Grinava, 1561)

Iné mená:

Franciscus.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Od r. 1561 bol farárom v Grinave, o ktorom vizitátor toho roka zaznamenal toto: „prijatý nateraz, a poslaný na posvätnú synodu. Sviatosti vysluhuje svojim veriacim podľa obradov Rímskej cirkvi.“ Vtedy bola Grinava filiálkou Svätého Jura, povýšená na farnosť. Vizitátor v r. 1561 hovorí takto: Všetky sviatosti vysluhuje podľa rítu sv. matky cirkvi. Oltárne rúcha a kalichy sú opatrované v veľmi čisto na mieste. Chrám s cintorínom je veľmi dobre zreformovaný. Ľud je katolícky.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1561 sp. - - - - František (Grinava, 1561) farár