logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFraňo, Michal

Iné mená:

Franyó Michael.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

14. októbra 1686 bol ustanovený za farára vo Veľkom Kýre, do ktorého prijal 18. novembra 1689 aj benefícium farnosti v Šuranoch. Z týchto benefícií prešiel 30. júna 1692 do Nových Zámkov, kde pracoval až do r. 1695. Pod jeho dohľadom dal ostrihomský arcibiskup Juraj Sečéni v r. 1693 opraviť kostol.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Kýr 1686 okt. 14. 1692 júl - Fraňo, Michal farár
Šurany 1689 nov. 18. 1692 - - Fraňo, Michal farár
Nové Zámky 1692 jún 30. 1695 - - Fraňo, Michal farár