logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovForster, Andrej

Iné mená:

Forster Andrej

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v rokoch 1666-1670 bol prvým farárom v Koši po vypovedaní evanjelického kazateľa.

Pramene:

Regestum animarum totius I. Dominii Baymociensis. R. 1675; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1666 - - 1670 - - Forster, Andrej farár