logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFontani, Michal

Iné mená:

Fontani Michael. Fontani Michal. Fontáni Michal

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Vieme o ňom toľko, že 9. januára 1763 bol poslaný za kaplána do Myjavy. 27. marca 1764 bol ustanovený v Turčianskom Svätom Petri. Nato 22. apríla 1768 obdržal úrad Horný Tisovník, kde pracoval až do r. 1772.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1764 mar. 27. 1768 apr. 22. Fontani, Michal farár
Horný Tisovník 1768 apr. 22. 1772 - - Fontani, Michal farár