logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFogarassy-Zúbek, Jozef

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 9. apríla 1864, Považská Bystrica – † 1937, Raslavice, okres Bardejov

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval pravdepodobne v Žiline. Teológiu študoval v Košiciach. Keďže práve košický biskup zomrel, vysvätili ho za kňaza 27. júna 1887 v Jágri. Ako kaplán účinkoval jeden rok v Brestove, nasledujúci rok v Zborove a potom bol päť rokov katechétom v Bardejove. Odtiaľ tri mesiace spravoval aj farnosť v Mokroluhu. Z Bardejova prešiel na faru do Lenártova, kde pôsobil dvanásť rokov. Ako kňaza s trojročnou praxou ho vymenovali za dekana, hoci bol najmladší z kňazov dištriktu. Dňa 21. mája 1906 sa stal farárom v Uhorských Raslaviciach, dnes Nižné Raslavice, súčasť obce Raslavice v okrese Bardejov. Tam bez oddychu a bez dovoleniek sa staral tridsaťjeden rokov s najväčšou láskou a svedomitosťou o duševné a telesné potreby svojich veriacich. Bol mu udelený titul pápežského komorníka – Msgr.
Bol vedúcim funkcionárom rozličných náboženských spolkov a bol aj členom viacerých kultúrnych a charitatívnych spolkov.
Bol to obetavý kňaz so zmyslom pre poriadok a zodpovednosť.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 50; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brestov 1887 - - 1887 - - Fogarassy-Zúbek, Jozef kaplán
Zborov 1887 - - 1890 - - Fogarassy-Zúbek, Jozef kaplán
Bardejov 1890 - - 1894 - - Fogarassy-Zúbek, Jozef katechéta
Lenartov 1894 - - 1906 - - Fogarassy-Zúbek, Jozef administrátor-farár
Raslavice 1906 - - 1937 - - Fogarassy-Zúbek, Jozef farár
Považská Bystrica 1937 - - - - - Fogarassy-Zúbek, Jozef na dôchodku