logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFodor Michal (1815-1897)

Iné mená:

Fodor Michal ml. Fodor Michal

Tituly:

dištriktuálny dekan, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 30. augusta 1815, Medzibrod, okr. Banská Bystrica – † 5. júna 1597, Slovenská Ľupča

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1838 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom a prebendátom v Banskej Bystrici. V r. 1845 sa stal farárom v Slovenskom Pravne, v r. 1846 v Medzibrode, kde sa v r. 1856 stal dekanom dištriktu. Od r. 1867 pôsobil v Slovenskej Ľupči, kde bol v r. 1868 vymenovaný za honorárneho kanonika Banskobystrickej kapituly.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Staré Hory 1845 - - 1845 - - Fodor Michal (1815-1897) administrátor
Slovenské Pravno 1845 - - 1846 - - Fodor Michal (1815-1897) farár
Medzibrod 1846 - - 1868 - - Fodor Michal (1815-1897) farár
Slovenská Ľupča 1867 - - 1897 - - Fodor Michal (1815-1897) farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51958Katolícke noviny185026Michal Fodor Mezíbrodskí farár Omil kardinala Farneze.
47892Cyrill a Method185634Michal Fodor S ú b ě h