logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFodor Michal (1743-1846)

Iné mená:

Fodor Michal st. Fodor Michal

Tituly:

dištriktuálny dekan, honorárny kanonik, asesor

Životopisné dáta:

* 1763, Medzibrod, okr. Banská Bystrica – † 7. novembra 1846, Dubová, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1788 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Kláštore pod Znievom, Španej Doline, Dubovej, Detve a Žarnovici. Potom bol administrátorom vo Vígľašskej Hute, kaplánom v Banskej Bystrici, administrátorom v Babinej, kaplánom v Dobrej Nive, Jastrabej, Selciach a Starých Horách. V rokoch 1797-1802 bol farárom v Sklených Tepliciach, v rokoch 1802-1806 v Žarnovici. Od r. 1806 pôsobil v Dubovej, kde sa v r. 1807 stal dekanom, v r. 1808 dištriktuálnym dekanom, v r. 1821 honorárnym kanonikom Banskobystrickej kapituly, v r. 1830 asesorom súdnej tabule Zvolenskej župy. Tam aj zomrel a tam je aj pochovaný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sklené Teplice 1797 - - 1802 - - Fodor Michal (1743-1846) farár
Žarnovica 1802 - - 1806 - - Fodor Michal (1743-1846) farár
Nemecká 1806 - - 1846 - - Fodor Michal (1743-1846) farár