logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFodor, Ladislav

Iné mená:

Fodor Ladislaus.

Tituly:

dištriktuálny dekan, apoštolský protonotár

Životopisné dáta:

* 1670 alebo 1672 – † 3. novembra 1743, Šamorín

Životopis:

Teológiu absolvoval na viedenskom Pázmáneu. 5. mája 1699 bol ustanovený za farára v Žitavciach, neskoršej filiálke Meleku. Nato 28. januára 1701 prijal úrad v Michale nad Žitavou, kam opakovane prišiel 29. apríla 1706. Dňa 26. júna 1709 bol ustanovený vo farnosti slobodného kráľovského mesta Nová Baňa, odtiaľ 4. januára 1710 prešiel do Žarnovice. Tam v r. 1713 vykonal vizitáciu Ján Bublovič, ktorý o farárovi poznačil, že má 43 rokov a má novo postavenú faru so záhradou. Odtiaľ prešiel 16. júna 1718 do Dunajskej Stredy, 30. augusta 1720 do mestečka Šamorín. Vtedy tam mali nekatolíci dva kostoly. V tom roku boli uvedení paulíni. 11. mája 1728 bolo zavedené aktívne vyšetrovanie proti Salayovi, ktorý kruto ukoristil obraz Panny Márie. V r. 1732 Ján Jelenffy vykonal vizitáciu, v ktorej o farárovi písal, že má 60 rokov a ovláda aj cigánsku reč, o ktorom vydali svedectvo dokončené úlohy a dobré mravy. Zároveň bol dekanom. V r. 1742 sa zriekol úradu a odišiel do dôchodku. Tam † 3. novembra 1743. Bol tiež apoštolským protonotárom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Michal nad Žitavou 1701 jan. 28. 1706 - - Fodor, Ladislav farár
Nová Baňa 1709 jún 26. 1710 jan. 4. Fodor, Ladislav farár
Žarnovica 1710 jún 4. 1718 jún 16. Fodor, Ladislav farár
Dunajská Streda 1718 jún 16. 1720 aug. 30. Fodor, Ladislav farár
Šamorín 1720 aug. 30. 1742 - - Fodor, Ladislav farár