logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFleško, Eugen

Iné mená:

Flesko Eugen. Flessko Eugen

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 8. novembra 1813 – † 16. apríla 1881, Lutila, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1838 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Jastrabej, Vyhniach, Žarnovici, Krupine, Banskej Bystrici a Oslanoch. Potom bol správcom farnosti v Kamenci pod Vtáčnikom a prebendátom. V rokoch 1847-1854 bol farárom v Slaskej, od r. 1854 v Lutile, kde sa v r. 1869 stal dekanom, v r. 1880 dištriktuálnym dekanom. Tam aj zomrel.
Bol spolupracovníkom Osvaldovej Kazateľne.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vyhne 1842 sp. - - - - Fleško, Eugen kaplán
Slaská 1847 - - 1854 - - Fleško, Eugen farár
Kamenec pod Vtáčnikom 1852 - - 1852 - - Fleško, Eugen administrátor
Lutila 1854 - - 1881 - - Fleško, Eugen farár