logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFinta, Rufin Ladislav, OFM

Tituly:

cirkevný historik, rehoľný kňaz, stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 21. júna 1913, Tormoš, dnes Chrenová, súčasť Nitry – † 11. januára 1987, Kendice, okr. Prešov

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií ho za kňaza vysvätili 29. júna 1936.
Bol kaplánom v bratislavskom Dóme sv. Martina. Bol profasorom náboženstva, gvardiánom, špirituálom rehoľných bohoslovcov a spovedníkom. Doktorát teológie získal v r. 1940 na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave obhajobou dizertačnej práce o almužnách. Ďalej pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte tejto univerzity. V rokoch 1945-1950 spravoval farnosť Košice-Juh. V r. 1950 bol správcom františkánskeho kostola v Bardejove, v rokoch 1951-1953 kaplánom vo farnosti Kurima, v rokoch 1953-1956 dočasným administrátorom v Bardejove, v rokoch 1956-1959 kaplánom v Bardejove. Od r. 1959 pôsobil ako správca farnosti Kendice, kde zomrel a kde je aj pochovaný.
Zaoberal sa dejinami františkánskej teológie, osobitne v práci Františkánski teológovia (Františkánsky obzor, r. 7, 1942, č. 3-4). Skúmal podmienky vzniku františkánskej teologickej školy. Videl ich predovšetkým v podpore pápežov, najmä Gregora IX., čo umožnilo vznik bolonského (1219), parížskeho (1220) a oxfordského učilišťa (1224).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 100; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 344; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 49.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bratislava-Dóm 1936 - - 1945 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM kaplán
Košice - Juh 1945 - - 1950 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM administrátor
Bardejov 1950 - - 1950 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM správca františkánskeho kostola
Kurima 1951 - - 1953 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM kaplán
Bardejov 1954 - - 1956 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM administrátor
Bardejov 1956 - - 1959 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM kaplán
Kendice 1959 - - 1987 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943290Finta, Rufin Ladislav, OFMPrivilegium Qaesticationis, peaesertim in O.F.M.1940