logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFeranec Jozef, Mons.

Tituly:

dekan, biskup, Mons., trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 13. Február 1910, Pobedim, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 3. mája 2003, Banská Bystrica

Životopis:

Ľudovú školu vychodil v rodisku, gymnázium v Novom Meste nad Váhom (1921-1922), Trnave (1923--1924) a v Banskej Bystrici (1924-1928), kde absolvoval aj teológiu (1928-1932). Za kňaza ho vysvätili 18.12.1932. Ako kaplán pôsobil v Detvianskej Hute (1932), Trubíne (1934), Hriňovej, vo Zvolene (1935-1943). V r. 1943 sa stal správcom farnosti, neskôr farárom vo Zvolene. Od r. 1938 vyučoval na tamojšom gymnáziu náboženstvo a latinčinu. Od r. 1946 spravoval farnosť v Koši. V r. 1948 sa opäť vrátil do Zvolena, kde pôsobil ako farár i dekan a zároveň ako skúšobný komisár teológov. Jeho zásluhou tam postavili novú farskú budovu. V r. 1950 ho postihol údel horlivých kňazov, komunistický režim ho na dva roky internoval v Mučeníkoch (dnes Močenok).
Po návrate pôsobil ako farár v Partizánskom (1952-1958), Slovenskom Pravne (1958-1965), Kláštore pod Znievom (1965-1970); vykonával aj funkciu prosynodálneho examinátora. V r. 1970-1973 bol dekanom v Martine. Biskupskú vysviacku prijal 3.3.1973 v Nitre spolu s Júliusom Gábrišom a Jánom Pásztorom.
Ťažisko jeho kňazského účinkovania spočívalo vo vychovávateľskej činnosti medzi mládežou (vyučoval náboženstvo, viedol Orla, Katolícky skaut, ochotnícke divadlo, bol predsedom divadelného združenia Detvan).
Ako člen Zväzu novinárov publikoval v Krásach Slovenska, Katolíckych novinách, Duchovnom pastierovi. V rokoch 1940-1946 redigoval diecézny časopis Náš priateľ, neskôr regionálny časopis Štúrov hlas (1974-1978). V jeho publikačnej činnosti prevládali mariánske témy. V úrade biskupa bol vedený snahou pomôcť Cirkvi dialógom s komunistickou administratívou, čoho výrazom bývala aj jeho účasť na zasadnutiach hnutia Pacem in terris.
Napriek ťažkým podmienkam sa mu darilo udržiavať život vo farnostiach a uvádzať do života závery Druhého vatikánskeho koncilu, hoci v obmedzenej forme. Na značné povzbudenie veriacich sa v Banskej Bystrici každoročne konali kňazské vysviacky, väčšinou aj pre Košickú a Rožňavskú diecézu.
V r. 1990 po dovŕšení 80 rokov podal abdikáciu a pápež Ján Pavol II. ju prijal. Odvtedy žil na odpočinku v Banskej Bystrici. Zomrel vo veku 93 rokov.

Pramene:

Schematizmus Banskobystrickej diecézy., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 49.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detvianska Huta 1932 - - 1934 - - Feranec Jozef, Mons. kaplán
Trubín (CZ) 1934 - - 1935 - - Feranec Jozef, Mons. kaplán
Hriňová 1935 - - 1935 - Feranec Jozef, Mons. kaplán
Zvolen 1935 - - 1943 - - Feranec Jozef, Mons. kaplán 1938 prof.náb. a lat.
Zvolen 1943 - - 1945 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti
Koš 1946 - - 1948 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti
Zvolen 1948 - - 1951 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti dekan, skúšobný komisár teológov
Močenok 1950 - - 1952 - - Feranec Jozef, Mons. mimo pastorácie
Partizánske 1952 - - 1955 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti
Slovenské Pravno 1958 - - 1965 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti
Kláštor pod Znievom 1965 - - 1970 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti 1969 pro-synod. examinátor
Martin 1970 - - 1973 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti dekan martinského dekanátu
Banská Bystrica 1973 - - 1990 - - Feranec Jozef, Mons. biskup
Banská Bystrica 1990 - - +2003 máj 3. Feranec Jozef, Mons. dôchodok