logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFegyveres, Viliam

Iné mená:

Fegyveres Viliam. Fedvereš Viliam

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 1. novembra 1883, Komárno – † 12. februára 1958, Zlaté Moravce

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1907 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach, Handlovej, Veľkom Poli a Nitrianskom Pravne. V rokoch 1915-1919 bol vojenským kurátom. Po vojne pôsobil vo Veľkom Poli, v r. 1919 ako administrátor, v r. 1920 ako farár. Potom pôsobil v Šimonovanoch, v r. 1921 ako administrátor, od r. 1922 ako farár. V r. 1925 prešiel do Handlovej, kde sa v r. 1929 stal dekanom. Od r. 1940 pôsobil v Kremnici, v r. 1942 bol menovaný za pápežského komorníka. Od r. 1957 žil na dôchodku v Zlatých Moravciach.
Jeho účinkovanie v Handlovej bolo úspešné. Postavil 5-triednu cirk. školu s riaditeľským bytom, kultúrny dom s kinom, pre kaplánov postavil byty. Na hornom konci Handlovej postavil kultúrny dom, ktorý sa užíval provizórne aj ako kaplnka. V Kremnici adaptoval faru.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrútky 1907 august 1. 1811 - - Fegyveres, Viliam kaplán
Nitrianske Pravno 1911 - - 1911 - - Fegyveres, Viliam farár
Veľké Pole 1919 - - 1921 - - Fegyveres, Viliam farár
Partizánske-Šimonovany 1922 marec 15. 1925 júl 24. Fegyveres, Viliam farár
Handlová 1925 - - 1940 - - Fegyveres, Viliam farár
Kremnica 1940 - - 1948 - - Fegyveres, Viliam farár
Kunešov 1945 - - 1948 - - Fegyveres, Viliam excurrendo z Kremnice
Prievidza 1948 febr. 1. 1957 - - Fegyveres, Viliam farár 1.2.1948 farár v Prievidzi, od 1957 vo výslužbe