logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFarkaš, Vladimír

Tituly:

Mons. ThLic.

Životopisné dáta:

* 5. 11. 1959 v Snine

Životopis:

Mons. ThLic. Vladimír Farkaš sa narodil 5.11.1959 v Snine, otec Koloman, matka Veronika, rod. Sivčáková, po vysviacke za kňaza 17.6.1984 v BB sa usiloval byť pre veriacich živým obrazom a sprítomnením Dobrého pastiera najprv ako kaplán postupne vo farnostiach Martin, Hriňová a Detva, od roku 1988 správca Kostola Najsvätejšej Trojice v Prievidzi. V roku 1990 prichádza na 14 rokov spájať pastoračnú starostlivosť, otcovskú zodpovednosť a otvorený záujem o spoločenské dianie do Partizánskeho ako SF a dekan, súčasne v rokoch 1993 - 2002 pôsobil ako člen zboru konzultantov, v roku 1994 ako správca fary excurrendo Kamenec pod Vtáčnikom, v roku 1995 excurrendo ako adm. farnosti Horná Ves, ako zvolený člen diecéznej kňazskej rady, v rokoch 1996 - 1999 redaktor diecézneho časopisu, prednášajúci fundamentálnu teológiu na teologickom inštitúte v Badíne, cenzor knižných zväzkov, v rokoch 1998 - 1999 generálny vikár BÚ BB, od roku 2003 a po odchode z Partizánskeho do roku 2013 riaditeľ BÚ BB, člen ekonomickej rady, kancelár diecéznej kúrie, člen diecéznej kňazskej rady, od roku 2004 kaplán Jeho svätosti. Po pôsobení v BB sa na vlastnú žiadosť vracia 1.7.2013 do Partizánskeho ako farár farnosti Partizánske - mesto a dekan.

Pramene:

Schem1978

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Partizánske 1990 - - 2003 - - Farkaš, Vladimír farár
Kamenec pod Vtáčnikom 1994 - - 1994 - - Farkaš, Vladimír excurrendo z Partizánskeho
Horná Ves 1995 - - 1995 - - Farkaš, Vladimír excurrendo