logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFábry, Ľudovít

Iné mená:

Fábry Ludovicus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1673 sa objavuje ako farár v Dolnej Krupej, kde v tom roku vykonal vizitáciu Ferdinand Pálffy. 4. mája, aj 16. júla 1675 bol ustanovený za farára v Budmericiach, kde pracoval až do r. 1684.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Budmerice 1675 máj 4. 1684 - - Fábry, Ľudovít farár