logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFábry, Adam

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme len toľko, že v rokoch 1680 - 1684 bol farárom vo farnosti Dlhá v trnavskom okrese.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dlhá 1680 apr. 28. 1684 - - Fábry, Adam farár