logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFabian, Anton

Tituly:

Mons. Prof. ThDr. JCDr. PhD., kanonik, sudca

Životopisné dáta:

* 11. júna 1950, Ražňany, okr. Sabinov

Životopis:

Po základnej škole študoval v rokoch 1965-1968 na gymnáziu v Sabinove a potom teológiu v Bratislave na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Za kňaza ho vysvätil biskup Július Gábriš 10. júna 1973 v Bratislave.
V r. 1975 absolvoval základnú vojenskú službu, v r. 1976 bol kaplánom v Bardejove, v r. 1977 v Snine a stal sa administrátorom farnosti Vinné v michalovskom okrese. V roku 1978 zložil trienálne a prosynodálne skúšky. V rokoch 1978-1980 bol kaplánom v Stropkove, v rokoch 1980-1989 administrátorom v Hýľove v okrese Košice-okolie. V rokoch 1990-1992 bol farárom vo farnosti Košice-Barca. V rokoch 1989–1992 bol zároveň notárom Diecézneho súdu. V rokoch 1991-1992 pôsobil ako učiteľ na Konzervatóriu, odbor kantor - katechéta a zároveň ukončil doktorandské štúdium teológie. V rokoch 1992-1995 bol na postgraduálnych štúdiách v Ríme, v rokoch 1995–1998 sa stal odborným asistentom na Teologickom inštitúte v Košiciach a riaditeľom Arcibiskupského úradu a zároveň získal doktorát v odbore kánonické právo na univerzite v Lubline. V r. 1998 sa habilitoval na Trnavskej univerzite v odbore Sociálna práca.
V rokoch 1998 – 2004 docent na Teologickej fakulte CMBF v Bratislave na katedre pastorálnej teológie, od r. 2004 profesor na Katolíckej univerzite v Ružomberku, v r. 2005 riaditeľ Ústavu sociálnych vied na a prodekan na Pedagogickej fakulte v Ružomberku. Od r. 2007 pôsobí v Košiciach ako vedúci Katedry sociálnej práce na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, od roku 2010 ako profesor.
Je sudcom Metropolitného tribunálu Košickej arcidiecézy, členom Akreditačnej komisie – poradného orgánu Vlády SR (1995 -1998) v oblasti teologických vied, Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Spoločnej odborovej komisie - sociálna práca na Fak. zdrav. a soc. práce v Prešove i v Trnave a na Pedagogickej fakulte v Ružomberku, a tiež členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Napísal rad teologických publikácií. Diela: Kto môže kázať? Košice 2004. 220 s.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 45

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1973 - - 1976 - - Fabian, Anton mimo pastorácie
Bardejov 1976 - - 1977 - - Fabian, Anton kaplán
Snina 1977 - - 1977 - - Fabian, Anton kaplán
Vinné 1977 - - 1978 - - Fabian, Anton správca farnosti
Stropkov 1978 - - 1980 - - Fabian, Anton kaplán
Hýľov 1980 - - 1990 - - Fabian, Anton administrátor
Košice - Barca 1990 - - 1992 - - Fabian, Anton farár
Rím 1992 - - 1995 - - Fabian, Anton štúdiá
Košice 1995 - - 1998 - - Fabian, Anton riaditeľ BÚ
na Teologickej fakulte 1998 - - - - - Fabian, Anton docent


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
941733Fabian, AntonOmelia e narrazione1995
40863Fabian, AntonHodnota vzťahu1996
280981Fabian, AntonUtrpenie má aj iný rozmer1999
528096Fabian, AntonTeológia ohlasovania.1999
847286Fabian, AntonTeologická metodológia2000
21230Fabian, AntonMôžu laici kázať?2004
21243Fabian, AntonOmelia e narrazione2005
472977Fabian, AntonVydarený život I. 2010
941735Fabian, AntonVydarený život II.2011
1047247Fabian, AntonVydarený život2012
995295Fabian, AntonRétorika2012
967631Fabian, AntonHodnotová orientácia mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva2013
1030600Fabian, AntonStudňa a pavučina 1.2016