logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFaber, Ján

Iné mená:

Faber Joannes. Faber Ján

Životopisné dáta:

* 1710? Banská Štiavnica – † 16. marca 1763, Slaská, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Filozofiu študoval v seminári sv. Štefana, ukončil ju v r. 1733 a bol prijatý na štúdium teológie do alumnátu budínskeho Széchényiana. 28. septembra 1737 bol ustanovený za farára v Horných Šipiciach. Odtiaľ prešiel v r. 1738 do Slaskej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slaská 1736 - - +1763 mar. 16. Faber, Ján farár
Šipice 1737 sept. 28. 1739 - - Faber, Ján farár