logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovEvarist

Iné mená:

P. Evaristus. Evarist

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1671 bol farárom vo farnosti Horná Mičiná pri Banskej Bystrici a bol mučeníkom za vieru.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1671 - - 1671 - - Evarist farár