logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovElek, Ľudovít

Iné mená:

Elek Ludovicus

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 9. októbra 1921, Zelený Háj, mestská časť Hurbanova, okr. Komárno – † 25. júla 2007, Zelený Háj

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 23. júna 1946 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Starej Ďale (dnešnom Hurbanove), v r. 1947 v Galante, v r. 1947 v Leviciach, v r. 1948 opäť v Starej Ďale, pričom bol kurátom subtitútom. V rokoch 1949-1951 vo Svätom Petri. V r. 1951 nastúpil na vojenskú službu do tzv. pomocných technických práporov. Až po amnestii r. 1954 sa stal kaplánom vo Vinici nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš a zanedlho administrátorom. Tu pôsobil do r. 1963. V rokoch 1963-1967 pôsobil v Topoľníkoch v okrese Dunajská Streda. Od r. 1967 pôsobil v Milanovciach, dnešnom Veľkom Kýre v okrese Nové Zámky. Od 1. júla 1997 ostal vo Veľkom Kýre na dôchodku, avšak v rokoch 1998-2001 bol výpomocným duchovným v Dvoranoch nad Žitavou, a v rokoch 2001-2004 opäť vo Veľkom Kýre, v rokoch 2004-2006 ešte vo Veľkom Cetíne v okrese Nitra. Až od 1. júla 2006 odišiel na odpočinok, po roku zomrel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 335;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hurbanovo 1946 jún 23. 1947 - - Elek, Ľudovít kaplán
Galanta 1947 - - 1947 - - Elek, Ľudovít kaplán
Levice 1947 - - 1948 - - Elek, Ľudovít duch. spr. nemocnice
Hurbanovo 1948 - - 1949 - - Elek, Ľudovít kaplán kurát subtitút
Svätý Peter 1949 - - 1951 - - Elek, Ľudovít kaplán
Piešťany 1951 - - 1954 - - Elek, Ľudovít kaplán V tom čase zákl. voj. sl.
Vinica 1954 - - 1954 po - Elek, Ľudovít kaplán
Vinica 1954 - - 1963 - - Elek, Ľudovít správca farnosti
Topoľníky 1963 - - 1967 - - Elek, Ľudovít správca farnosti
Veľký Kýr 1967 - - 1997 júl 1. Elek, Ľudovít správca farnosti dnešný Veľký Kýr
Veľký Kýr 1997 júl 1. 2006 júl 1. Elek, Ľudovít dôchodok
Dvory nad Žitavou 1998 - - 2001 - - Elek, Ľudovít výpomocný duchovný
Veľký Kýr 2001 - - 2004 - - Elek, Ľudovít výpomocný duchovný
Veľký Cetín 2004 - - 2006 - - Elek, Ľudovít výpomocný duchovný
2006 júl 1. +2007 júl 25. Elek, Ľudovít dôchodok