logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDvorágh, Jozef

Iné mená:

Dvorágh Jozef

Životopisné dáta:

* 1777, Banská Bystrica – † 3. marca 1856, Medzibrod, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny, bol synom správcu medeného hámru. Študoval v rodisku a v Bratislave. Hovoril po nemecky a po slovensky. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1799 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Banskej Bystrici, Starých Horách a Španej Doline. V r. 1804 bol farárom v Riečke, v r. 1805 sa stal prvým farárom v Kľaku. Pre nezhody s lesným úradom musel sa zrieknuť fary a stal sa kaplánom vo Valaskej. V rokoch 1812-1822 bol správcom farnosti na Donovaloch, v r. 1823 v Hornej Mičinej, v r. 1824 v Rudne, v r. 1825 v Bystričanoch. Od r. 1826 pôsobil v Tŕní, najprv ako administrátor, od r. 1827 ako farár. V r. 1846 prešiel do Medzibrodu, no ešte v tom roku odišiel do dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Riečka 1804 - - 1805 - - Dvorágh, Jozef miestny kaplán
Kľak 1805 - - 1812 - - Dvorágh, Jozef farár
Donovaly 1812 - - 1823 - - Dvorágh, Jozef farár
Rudno nad Hronom 1824 - - 1825 - - Dvorágh, Jozef farár
Horná Mičiná 1824 - - 1824 - - Dvorágh, Jozef administrátor
Bystričany 1825 - - 1826 - - Dvorágh, Jozef správca farnosti
Tŕnie 1826 - - 1845 - - Dvorágh, Jozef farár