logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDvoráček, Karol Jozef

Iné mená:

Dvoracsek Carolus, Josephus.

Životopisné dáta:

* 1689 – † po r. 1726

Životopis:

12. septembra 1721 bol ustanovený za farára v Koši, odtiaľ bol 30. septembra 1723 ustanovený v Grinave, kde je v súpise farnosti, konanom v tom roku, o ňom napísané, že má 34 rokov a v duchovnej správe je 10 rokov. Začal katechizovať, ale nebol schopný pokračovať, avšak tvoril katechetické kázne. Pracoval až do r. 1726.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1721 sept. 12. 1723 sept. 30. Dvoráček, Karol Jozef farár
Grinava 1723 sept. 30. 1726 - - Dvoráček, Karol Jozef farár