logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDvonč, Jozef

Životopisné dáta:

* 18. februára 1893, Račice, okr. Prievidza – † 22. augusta 1972, Nováky, okr. Prievidza

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 1. februára 1918 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Drietome a v Lietave. V r. 1922 bol dočasným správcom v Čavoji, o rok nato riadnym administrátorom. Pôsobil tam 10 rokov. V r. 1933 sa stal dočasným správcom v Novej Bystrici v okrese Čadca. V r. 1934 zložil prosynodálne skúšky a stal sa farárom v Novej Bystrici, kde pôsobil až do februára 1964. Zomrel v Novákoch.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 140; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 150; internetový zdroj.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Drietoma 1918 - - 1918 - - Dvonč, Jozef kaplán
Lietava 1918 - - 1922 - - Dvonč, Jozef kaplán
Čavoj 1922 - - 1933 - - Dvonč, Jozef administrátor, farár
Nová Bystrica 1933 - - 1964 - - Dvonč, Jozef administrátor, farár