logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎurovský, Juraj

Iné mená:

Gyurovszky Georgius, Josephus. Ďurovský, Juraj

Životopisné dáta:

* Tekovská Breznica, okr. Žarnovica – † 11. apríla 1760, Krupina

Životopis:

25. novembra 1746 bol prijatý do alumnátu Széchényiho v Budíne. 12. júna 1750 sa stal kaplánom vo Zvolene, kde bol už bol už 8. augusta 1751 ustanovený za farára. Od 11. apríla 1758 pôsobil v Krupine, kde aj zomrel. Vo zvolenskej Historia domus sa píše, že bol obrancom katolíckej veci.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolen 1751 aug. 8. 1758 apr. 11. Ďurovský, Juraj farár
Krupina 1758 apr. 11. +1760 apr. 11. Ďurovský, Juraj farár