logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎurica, Imrich

Tituly:

kanonik, pedagóg, publicista, trpiteľ za vieru.

Životopisné dáta:

* 7. októbra 1915, Detva – † 12. septembra 1992, Dunajská Lužná, okr. Senec

Životopis:

Pochádzal z chudobnej maloroľníckej rodiny. Štúdium teológie absolvoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili 29. júna 1939. Jeho prvou kaplánskou stanicou bola Slovenská Ľupča, stadiaľ odišiel do Zvolena, kde pôsobil ako kaplán a profesor latinčiny na gymnáziu. V r. 1940 sa stal kaplánom v Handlovej, o rok neskôr v Kláštore pod Znievom, kde aj vyučoval na gymnáziu náboženstvo. V r. 1945 ho vymenovali za administrátora farnosti v Kláštore pod Znievom, v r. 1949 za archivára biskupského úradu v Banskej Bystrici.
Po smrti biskupa A. Škrábika ho v r. 1950 štátna moc zbavila tejto funkcie. Na nahováranie svojho švagra Juraja Lakotu uvažoval nad emigráciou, no svoj úmysel vzápätí zmenil. Švagra zatkli pri pokuse o útek cez hranice, 4. marca 1950 bol zatknutý aj on. Štátna bezpečnosť ihneď zinscenovala organizovanú protištátnu skupinu. Štátny súd v Bratislave ho 28. septembra 1950 odsúdil na 3 roky väzenia, po odvolaní štátneho prokurátora zmenil Najvyšší súd v Prahe 8. 8. 1951 tento rozsudok na 10 rokov väzenia. Väznili ho v Banskej Bystrici, Bratislave, Ilave, Leopoldove, Mladej Boleslavi, vo Valdiciach. Na slobodu ho prepustili až v r. 1960. Pracoval ako predavač a zásobovač v Rimavskej Sobote a v iných mestách na strednom Slovensku.
Do pastorácie sa mohol vrátiť až v roku 1968 po politickom uvoľnení. V roku 1969 ho vymenovali za správcu katedrálneho kostola v Banskej Bystrici, v r. 1974 za kanonika. V čase tzv. normalizácie sa márne domáhal revízie svojho procesu. Krajský súd v Banskej Bystrici síce zrušil pôvodný rozsudok, ale 11. októbra 1972 uznal právoplatnosť jednoročnej väzby.
Napokon žil v Charitnom domove v Dunajskej Lužnej pri Bratislave, kde pôsobil ako duchovný správca sestier dominikánok. Tam sa dožil oslobodzujúceho rozsudku z 15. mája 1992. Počas pastorácie sa venoval mládeži. Podporoval cirkevný spevokol. Jeho zásluhou sa zrekonštruovalo niekoľkých cirkevných objektov.
Napísal dizertačnú prácu Z dejín slovenských katolíckych kazateľov v 18.-19. stor. Publikoval v Katolíckych novinách. Prekladal teologické texty z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny. Pochovaný je v Dunajskej Lužnej. Na budove biskupského úradu v Banskej Bystrici je od r.1998 pamätná tabuľa väznených a umučených kňazov diecézy. Je na nej i Ďuricovo meno.

Pramene:

Schematismus diocesis Neosoliensis. Banská Bystrica 1945; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 189; Štátny oblastný archív Bratislava, fond: Štátny súd, I.Ďurica, Or III 175/50., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 57.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenská Ľupča 1939 - - 1939 po - Ďurica, Imrich kaplán
Zvolen 1939 po - 1940 - - Ďurica, Imrich kaplán profesor lat. na gymn.
Detvianska Huta 1940 - - 1940 po - Ďurica, Imrich kaplán
Handlová 1940 po - 1941 - - Ďurica, Imrich kaplán
Kláštor pod Znievom 1941 - - 1945 - - Ďurica, Imrich kaplán profesor nábož. na gymn., 1943 prefekt klerikov
Kláštor pod Znievom 1945 - - 1949 - - Ďurica, Imrich správca farnosti
Banská Bystrica 1949 - - 1950 - - Ďurica, Imrich arch. BÚ
1950 - - 1969 - - Ďurica, Imrich mimo pastorácie 1960 civilné zamestnanie
Banská Bystrica 1969 - - 1990 - - Ďurica, Imrich spr. katedr. Kostola 1975 kanonik
1972 - - 1973 - - Ďurica, Imrich mimo pastorácie
Banská Bystrica 1981 - - 1986 - - Ďurica, Imrich administrátor
Dunajská Lužná 1990 - - +1992 sept. 12. Ďurica, Imrich dôchodok duch. správca ChD sestier dominikánok