logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎurďovič, Karol

Iné mená:

Gyurgyovics Carolus de Medvedze Karol. Ďurďovič Karol

Životopisné dáta:

* 12. decembra 1779, Medvedzie, časť Tvrdošína – † 5. októbra 1830, Hájniky, okr. Zvolen

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1802 vysvätený za kňaza. Bol aktuárom, prebendátom a potom kaplánom. V r. 1807 sa stal farárom v Radvani, v r. 1820 v Badíne. Od r. 1823 pôsobil v Hájnikách, kde sa v r. 1828 stal asesorom. Bol tiež prísediacim súdnej tabule Zvolenskej a Turčianskej župy. Zomrel na choleru.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1807 - - 1819 - - Ďurďovič, Karol farár
Badín 1820 - - 1823 - - Ďurďovič, Karol farár
Sliač 1823 - - 1830 - - Ďurďovič, Karol farár