logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDubovský, Andrej Ignác

Iné mená:

Dubovszky Andreas, Ignatius. Dubovský Andrej Ignác

Životopisné dáta:

* 1655 – † po r. 1703

Životopis:

Teológiu študoval na viedenskom Pázmaneu, v r. 1685 bol vysvätený za kňaza. 16. marca 1686 bol ustanovený za farára v Bohuniciach. 3. januára 1689 dostal nástupcu, 12. apríla 1690 prijal úrad do Dlhej v trnavskom okrese. Odtiaľ už 3. septembra toho roka prešiel do Báhoňa, nato v r. 1692 do Lančára. Tu sa 15. novembra toho roka postaral, aby gróf Juraj Erdődy zviditeľnil a potvrdil príspevky rolí a vinohradov, ktoré 12. júna 1639 daroval Gabriel Erdődy kostolu. Na jeho pamiatku bol v kostole osadený chronosticon. V r. 1697 vykonal Imrich Pongrácz vizitáciu, v ktorej vravel o farárovi, že má 42 rokov. Odtiaľ prešiel 29. apríla 1697 do Turčianskeho Svätého Petra, potom demum 21. augusta 1698 prijal Halič, kde pracoval až do r. 1703.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jaslovské Bohunice 1686 máj 16. 1689 jan. 3. Dubovský, Andrej Ignác farár
Dlhá 1690 apr. 12. 1690 sept. 3. Dubovský, Andrej Ignác farár
Báhoň 1690 sept. 3. 1692 - - Dubovský, Andrej Ignác farár
Lančár 1692 nov. 15. 1697 - - Dubovský, Andrej Ignác farár
Turčiansky Peter 1697 apr. 29. 1698 aug. 21. Dubovský, Andrej Ignác farár
Stará Halič 1698 aug. 21. 1703 - - Dubovský, Andrej Ignác farár