logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDubnický Jozef

Iné mená:

Dubniczky Josephus

Životopisné dáta:

* 24. novembra 1836 – † 10. júna 1881, Vígľašská Huta-Kalinka, okr. Detva

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1861 vysvätený za kňaza Banskobystrickej diecézy. Bol kaplánom v Jastrabej, Starých Horách, Detve a Slovenskej Ľupči. Potom bol správcom farnosti v Medzibrode, kaplánom v Dobrej Nive a Brezne. V rokoch 1871-1878 bol farárom v Turčianskom Svätom Petre. Od r. 1878 pôsobil vo Vígľašskej Hute-Kalinke, kde aj zomrel ako 43-ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1862 sp. - - - - Dubnický Jozef kaplán
Staré Hory 1864 sp. - - - - Dubnický Jozef kaplán
Detva 1866 sp. - - - - Dubnický Jozef kaplán
Turčiansky Peter 1871 - - 1878 - - Dubnický Jozef farár
Vígľašská Huta-Kalinka 1878 - - 1881 - - Dubnický Jozef farár