logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDrobný, Mansvét Pavol, OFM

Iné mená:

Drobný Mansuetus

Životopisné dáta:

* 17. novembra 1918, Bošaca, okres Nové Mesto nad Váhom – † 4. marca 2002, Trenčín, poch. v Bošáci

Životopis:

Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil v Žiline 25. augusta 1937. Teológiu študoval vo františkánskom bohosloveckom učilišti v Žiline. Ako bohoslovec sa aktivizoval v Krúžku svätého Bonaventúru žilinských františkánskych bohoslovcov a v prvom semestri školského roka 1943/1944 bol tajomníkom v jeho výbore. Kňazské svätenie prijal 25. júna 1944. Najprv – od roku 1945 – bol kaplánom v Petržalke, od roku 1946 v Bratislave v Karlovej Vsi, od roku 1948 znova v Petržalke a od roku 1950 v Malackách. V roku 1951 sa stal správcom františkánskeho Kostola Zvestovania Panny Márie v Bratislave. V roku 1952 sa stal správcom farnosti v Banskom Studenci a v roku 1956 kaplánom v Skalici. Od roku 1957 spravoval farnosť v Hrnčiarovciach (súčasť Trnavy), od roku 1960 v Šaštíne a od roku 1965 vo Vajnoroch (súčasť Bratislavy). Od roku 1983 pôsobil ako výpomocný kňaz v Dóme sv. Martina v Bratislave. V roku 1991 bo v trnavskom františkánskom kláštore. Posledné roky svojho života, od roku 1992, trávil v Charitnom domove v Beckove.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 335; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bratislava - Petržalka 1944 jún 25. 1946 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM kaplán
Karlova Ves 1946 - - 1950 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM kaplán
Malacky 1950 - - 1951 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM kaplán
Bratislava - frant. kostol 1951 - - 1952 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM kaplán
Banský Studenec 1952 - - 1956 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM správca farnosti
Skalica 1956 - - 1957 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM kaplán
Hrnčiarovce nad Parnou 1957 - - 1960 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM správca farnosti
Šaštín 1960 - - 1965 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM administrátor
Vajnory 1965 - - 1983 - - Drobný, Mansvét Pavol, OFM správca farnosti


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44081Kráľovná svätého ruženca193610P. Drobný. Útecha duše.