logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Drgoň, Alojz

Životopisné dáta:

* 22. júla 1915, Trakovice, okres Hlohovec – † 30. júna 1975, Terchová, okres Žilina

Životopis:

Teológiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre a kňazské svätenie mu udelili v Nitre dňa 21. júna 1942. Stal sa kaplánom v Starej Bystrici. V roku 1944 ho povolali do armády, kde pôsobil ako poľný kurát. V roku 1945 sa stal kaplánom v Štiavniku a ešte v tom istom roku v Rajci. Od 1. januára 1948 bol druhým kaplánom v Žiline. V 70tych rokoch spravoval faru v Terchovej.
V Terchovej ho pochoval nitriansky sídelný biskup Mons. ThDr. JUDr. Ján Pásztor za účasti viacerých kňazov, vrátane dekana, správcu Žilinskej farnosti kanonika vdp. Štefana Bittera.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 150; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Fačkov 1950 - - 1959 sept. - Drgoň, Alojz správca farnosti
Terchová 1959 - - +1975 - - Drgoň, Alojz správca farnosti