logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDragovič, Martin

Iné mená:

Dragovics Martinus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 12. februára 1655 bol ustanovený za farára v Oslanoch, kde zostal až do r. 1667. 30. apríla 1669 bol ustanovený do Ružindola, tam pracoval až do r. 1682.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1665 feb. 12. 1667 - - Dragovič, Martin farár
Ružindol 1669 apr. 30. 1682 - - Dragovič, Martin farár